Een spirituele coach staat als een gids klaar om je te begeleiden op jouw weg van bewijstzijnsverruiming.

Wat  is het doel van bewustzijnsverruiming?

Om in te passen in de complexe puzzel die onze maatschappij in wezen is, heeft deze laatste de neiging om je in een soort sociaal aanvaarde gietvorm te wringen “de opvoeding”: het ego vormt zich naar deze Norm, de ziel buigt en wordt het zwijgen opgelegd.

“Normaal doen” heeft dus voor iedere sociale groep een andere betekenis.

Eens volwassen is de connectie met dat innerlijke stemmetje ver te zoeken.
De stroming begint te blokkeren.

In de loop der jaren wreekt zich dit. De opgelegde beperkingen aan de ziel worden overgedragen op het lichaam met als gevolg: stress, ongemak, ziekte, gewichtsproblemen of diverse vormen van compensatoir gedrag.

In plaats van je terug te verbinden met die essentie binnenin, leert de omgeving je deze leemte op te vullen door compensatoir gedrag: alcohol, sigaretten, drugs, of de meer sociaal aanvaarde compensaties: workaholisme, co-dependancy, perfectionisme, vooral op intellectueel, maatschappelijk, voedings- of schoonheidsvlak.

Vaak schepper van succes, voorkomt een dergelijke sublimatie van het intellect en materie het bewust worden van de immense kloof in het diepste van het Zijn.

Bewustwording lijkt de fundamenten van het stabiele ego op zijn grondvesten te doen daveren en aldus gevaarlijk voor dit “Zijn”.

Het lijdt geen twijfel dat het ego nuttig en zelfs noodzakelijk is. Maar, we moeten zijn plaats kennen, want dit beeld wordt te vaak verward met of erger nog, snijdt je af van je unieke Ik om deze dan volledig te doen verdwijnen in de regerende Norm van de compenserende inter-afhankelijke massa.

Hoe erger het ego wordt versterkt, des te feller wordt die Ik uitgehold.
Fysieke of mentale blokkades zijn in feite diep weggemoffelde stukjes bewustzijn die schreeuwen om bevrijd te worden.

Tijdens de coachingsessies worden volgende werkmiddelen gebruikt:

  • Channeling (gidsen)
  • Verhogen / verfijnen van het vibratieniveau van het lichaam waardoor het zelfregulerend mechanisme van het organisme gestimuleerd wordt (Dr. Oschman Churchill, Energy Medicine: The Scientific Basis)
  • Meditatie (ademhaling, relaxatie)
  • Acupunctuur, acupressuur

Het resultaat voelt als thuiskomen, vrij, licht en biedt ware innerlijke rust.

Begeleiding Indigo mensen

Indigo’s, ook Nieuwe Tijdskinderen genoemd, behoren toe aan de Nieuwe Tijd die sedert enkele jaren zijn intrede aan het doen is.

Ze zijn vaak erg intelligent, autonoom, matuur en hebben een uniek rechtvaardigheidsgevoel. Ze hebben vaak bijzondere gaven (energieën, kleuren, engelen aanvoelen, gidsen of dieren verstaan).
Vaak onbegrepen kunnen deze hypersensitieve kinderen en volwassen zich erg kwetsen aan het huidige zwaardere trillingsniveau; de dominantie van de niet-subtiele consumptiemaatschappij, de dwang en de snelheid die hiermee gepaard gaat en onze manier van sociale omgang. Ze hunkeren naar begrip voor hun anders zijn, een puurdere, liefdevollere structuur, van wederzijdse lering en respect.

Sterk verbonden met de Kosmos leven ze volgens de essentiële regels van hun intuïtie, boven de wetten van de ouders of hun omgeving.
Ouders van deze nieuwkomers vechten weleens met het inpassen van hun kind in onze verouderde maatschappijvorm. Dit is een hemelsgrote fout. Veel indigo’s geraken dan ook ver verwijderd van hun essentie, kunnen daarom hun levensdoel niet herkennen wat dikwijls leidt tot burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen en compensatoir gedrag.

Spiritual Coaching biedt Indigo’s de broodnodige erkenning en herkenning van hun Lichtziel zodat ze zich kunnen ontplooien tot de bijzondere wezens die ze in essentie zijn.